คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

 

งานการบำเพ็ญกุศล ตระกูลวิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 44

ณ วัดพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ขอเรียนเชิญสมาชิกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลวิจิตรทุกท่านไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือเอาระหว่างวันสงกรานต์เป็นงานทำบุญประจำปีของพวกเราทุกปี ปีนี้กำหนดในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นวันทำบุญประจำปีของตระกูลวิจิตรทุกๆ คน

ในงานนี้ขอได้โปรดนำบุตรหลานของท่านไปด้วย เพื่อพบปะสังสรรค์ แนะนำให้รู้จักกันไว้ อันเป็นแบบฉบับประเพณีอันดีงามของตระกูลเราสืบต่อไปด้วย

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

  • เวลา 10.00 น. มีมาติกาบังสุกุลและทอดผ้ามหาบังสุกุลที่เจดีย์บรรจุกระดูกบรรพบุรุษ

  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

  • เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

จึงเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน (บุตร/หลาน เหลนและโหลนเป็นเจ้าภาพ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วิจิตร - ผู้จัดงาน

พลเอก ธนกฤต วิจิตร  - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นายบุญชู วิจิตร - ที่ปรึกษาการจัดงาน

นางเรือนแก้ว-นายสมจิตต์ (บุตรนายชาญ วิจิตร) - กรรมการ

ผู้ใหญ่สุเทพ สว่างโลก (บุตรนางทองหยิบ วิจิตร) - กรรมการ

นางศรศศิธร กัญโส - กรรมการ

สมาชิกตระกูลวิจิตรทุกคน - กรรมการ

 

หมายเหตุ: อให้ท่านนำอาหารคาว/หวานมาถวายพระเพลด้วย

 

 

 


 

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

คำปรารภของผู้รวบรวม

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved